Zdobądź zaświadczenie o pierwszeństwie z wystawy

Targi Mody Poznań dają pierwszeństwo do uzyskania w Polsce prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji na wzór przemysłowy. Spotkaj się z rzecznikiem patentowym na wydarzeniu i poznaj szczegóły.

MTP GWARANTUJA WYSTAWCOM ORAZ PROFESJONALNYM ZWIEDZAJACYM, PODCZAS TARGÓW:

• możliwość uzyskania informacji dotyczących ochrony własności przemysłowej
• prawa autorskiego
• ochrony konkurencji i zwalczania nieuczciwej konkurencji

Wnioski o uzyskanie dowodu pierwszeństwa można złożyc podczas Targów, w organizowanym przez MTP Punkcie Konsultacyjno-Usługowym obsługiwanym przez Kancelarię Patentową Elzbieta Piątkowska, mieszczącym się w  pawilonie 7, przy wejściu do pawilonu od strony północnej/parkingu.

Na wniosek zainteresowanych wystawców MTP wydają zaświadczenia o pierwszeństwie z wystawy, uprawniające do uzyskania w Rzeczypospolitej Polskiej prawa ochronnego na wzór uzytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego prezentowanego na Targach, które sa wskazane jako wystawa publiczna z przywilejem pierwszenstwa w obwieszczeniu Prezesa Urzedu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Pierwszeństwo z wystawy może stanowić podstawę zastrzeżenia uprzedniego pierwszeństwa tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W odniesieniu do wynalazków istnieje jedynie możliwość ubiegania się o pierwszenstwo do uzyskania patentu w przypadku wystawienia wynalazku na wystawie międzynarodowej oficjalnej lub oficjalnie uznanej w rozumieniu Konwencji o wystawach międzynarodowych 22.11.1928r. (opublikowanej w Dzienniku Ustaw z 1994r.

Kontakt:
501 414 606, 
608 289 987, 
61 663 41 61.

Wstecz

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.
Napisz do nas.
contact